Välkommen
     Klicka för att komma till de engelska sidorna.
     

 

Soloprogram för marimba

Miklós Maros

Marimbacapriccio

John Cage

In a Landscape

Anders Nilsson

My rumba

Paus

 

Sergej Dmitriev

Min barndoms snö har töat bort

Ole Lützow-Holm

Rhyme and PairsMiklós Maros Marimbacapriccio

Miklós MarosMarimbacapriccio (1996) baserar sig på ett tidigare verk komponerat ursprungli­gen för gitarr. Det har påverkat stycket i sin rörlighet samt harmonik, efter­som gitarrens lösa strängar bildar en harmonisk enhet och därmed styck­ets tonala centrum även i detta verk. Resultatet blev en enda lång melo­disk linje med många tonupprepningar eller upprepade figurer mellan be­ståndsdelarna i denna linje. Det musikaliska materialet består främst av dessa upprepningar i snabba 16-delsfigurer där motoriken bryts av om­kastningar mellan 4-tons-resp. 3-tonsfigurer. Styckets mittdel kontrasterar mott detta med långa ackord och här spelar man på vibrafon i stället för marimba som inte har möjlighet att spela långa toner. Harmoniken får en extra krydda genom användning av antydan till kvartstoner.

Marimbaca­priccio är tillägnat Daniel Berg.

 

John Cage - In a Landscape (1948)

John CageJohn Cage (1912-1992, amerikansk tonsättare som studerade komposition för Henry Cowell och Arnold Schönberg. Cage räknas till en av de största tonsättarna från 1900-talet och hans verklista är stor. I den kan nämnas: Konsert för preparerat piano och orkester, Imaginary Landscape (för tolv radioapparater) och 4’33 (en tystnad för ett instrument).

 

In a Landscape skrev han 1948 för piano eller harpa. Denna version för marimba är en bearbetning som Daniel Berg gjorde 1993. Den låga tonen – ett d – som flera gånger återkommer i verket finns inte på marimban, men har ersatts av en Thailändsk gong som är stämd i tonen d. Verket finns inspelat på Daniels soloskiva för marimba som heter just – In a Landscape.

 

Anders Nilsson ”My rumba”

Anders Nilsson"Det jag skrivit på senare år har gått mot en förenkling. Min musik är mer pregnant i rytmiken, enklare i melodiken och det harmoniska har gått samma väg, den är mer diatonisk, mer öppen. Det började med sinfoniettan 1992, kanske rentav ett par år tidigare…”. Så sa Anders Nilsson i en intervju förra säsongen, och där fanns mer av intresse också vid dagens uppförande: ”När man ser Anders Nilssons partitur slås man av den förhärskande motoriken. Det finns alltid en rörelse någonstans; den tjänar melodiken men lika ofta bygger den upp ytor med upprepningar och minimala förändringar. Har minimalismen betytt något?

-  Ja, den är en intressant innovation i vårt sekel. Den finns också i min musik, till exempel i den nya marimbakonserten”.

Anders Nilsson har som så många i den tonsättargenerationen en bakgrund i pop, rock och jazzmusik; i tio år höll han på. Han har sagt att improvisationen är komponerandets moder, att han själv alltid improviserat, även i äldre stilar, som Bach och romantikernas.

 

Marimbakonserten, som skrivits för Daniel Berg och som uruppfördes i maj 2000 i Göteborg, har tre satser. Ett avsnitt ur dess första sats, där det står ”nästan som en rumba”, har brutits ut till ett självständigt stycke, My Rumba, för marimba och elektronik.

Anders Jansson

 

Sergei Dmitriev Min barndoms snö har töat bort

I detta stycke vill jag ge uttryck för mina finaste barndomsminnen. De är som en dröm. Den lever kvar hela ditt liv, men varken du eller livet kan någonsin bli det samma som då i barndomstiden.

Stycket är speciellt skrivet för Daniel Berg.

Sergej Dmitriev

 

 

 

 

 

 

 

Ole Lützow-Holm Rhyme and Pairs

Ole Lützow-Holm Foto Susanne Sandström. Mail: foto-ses@algonet.seOle Lützow-Holm är kollega till Daniel Berg på musikhögskolan i Göteborg. Kunde han möjligen skriva något för marimba? Jo, men det skedde i originell form: Under tre år lade han små musikfragment i Daniels brevlåda på skolan.

 

Tonsättaren har själv berättat att bland dessa ”är färdriktningen inte given. Man kan gå på kors och tvärs eller i cirkel, långsamt eller snabbt… man kan återvända, upprepa, hoppa över”. Det är alltså ett verk som förändrar sig från gång till gång, man kan som exekutör improvisera, eller följa ett planerat spår. Det ger en speciell dimension åt en version på skiva, en av oändliga möjligheter.

Varje gång uppstår en helhet ur alla dessa detaljer. I den meningen, säger han, gestaltar Rhyme and Pairs det gamla ordspråket ”Skönheten ligger inte i blomman utan hos ögat som betraktar blomman”.

Stycket är tillägnat Daniel Berg. Det uruppfördes i Karlskoga 26 mars 2003.

Anders Jansson

 

       
 
 

 

 

Daniel Berg - Projekt
Soloprogram för marimba
Daniel Berg har ny hemsida

 

 

 

  

Webbmaster: Martin Steisner.